Witamy na stronie projektu!

Projekt edukacyjny
Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy

Numer projektu
POWR.03.01.00-00-U069/17

Dofinansowanie
Fundusze Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja Pośrednicząca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota dofinansowania
335 150,88 zł

Beneficjent
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka realizująca projekt
Wydział Biologii UAM, Stacja Ekologiczna w Jeziorach

Miejsce realizacji projektu
Wydział Biologii UAM, Stacja Ekologiczna w Jeziorach

Grupa docelowa
Uczniowie szkół licealnych i techników w wieku do 16 lat w momencie przystąpienia ucznia do projektu

Okres realizacji projektu
od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.