Materiały do pobrania

W ramach realizacji projektu został opracowany przez zespół pracowników Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Jeziorach oraz Wydziału Biologii UAM program kształcenia, który jest autorskim programem zajęć dodatkowych dla uczniów I klasy szkół średnich (liceum ogólnokształcące oraz technikum).

Program ten w całości udostępniamy zainteresowanym szkołom i nauczycielom wyłącznie w niekomercyjnych celach edukacyjnych.

Zobacz program

Oprócz programu opracowane zostały dla większości tematów pomoce edukacyjnekarty pracy, które zamieszamy poniżej, również wyłącznie z przeznaczeniem na niekomercyjne cele edukacyjne

Blok zajęć jesiennych „U progu jesieni”.

 1. Odczytaj tajniki przyrody z mapy Wielkopolskiego Parku Narodowego
 2. Pocztówki z wędrówki. Bogactwo form polodowcowej rzeźby terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego
 3. W cieniu wielkiego brata. Kluczowi przedstawiciele dendroflory i runa Wielkopolskiego PN
 4. Sojusznicy czy przeciwnicy? Bioróżnorodność Wielkopolskiego PN i jej związki z rzeźbą terenu, glebami, klimatem i działalnością człowieka
 5. Znani i nieznani mieszkańcy WPN. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego

Blok zajęć wiosennych „Wiosenne spotkanie z przyrodą WPN”.

 1. Widoczne i niewidoczne. Wody powierzchniowe i podziemne WPN i ich zagrożenia.
 2. Aspekt wiosenny, czyli o tym dlaczego runo leśne spieszy się zakwitnąć, gdy drzewa i krzewy jeszcze „śpią”
 3. Nocni lotnicy. Sowy i nietoperze WPN – co im sprzyja, a co zagraża?
 4. Człowiek dla przyrody czy przyroda dla człowieka? Efekty działalności człowieka na mapie sozologicznej
 5. Mieszkańcy kropli wody. Mikroroganizmy jeziorne WPN a zanieczyszczenie i rekultywacja wód
 6. Czy chronić wyklucza użytkować? Podsumowująca burza mózgów